Velkomst

Velkommen til det teoretiske specialespecifikke kursus i mammapatologi der afholdes onsdag til torsdag d. 13-14 april 2016 v. Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, afsnit Roskilde, mødelokale 1 v/kantinen – Vestermarksvej, indgang 16.

Formålet med kurset er, at kursisten bibringes de i målbeskrivelsen beskrevne kompetencer indenfor mammapatologien. Dette omfatter den makroskopiske håndtering af operationspræparater, inkl. sentinel node diagnostik, mikroskopi af cytologiske og histologiske præparater, samt immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder. Kurset lægger i sin opbygning vægt på betydningen af det multidisciplinære teamarbejde i forbindelse med udredning, diagnostik og behandling af læsioner i mamma.

I bedes gennemgå alle de præsenterede cases og fremsende diagnoseforslag og differentialdiagnostiske overvejelser til mig senest fredag d. 8 april 2016.

Under fanen "Forberedelse" vil I se jeres navn angivet ud for 1 eller 2 af de oploadede cases. I bedes præsentere den/de pågældende cases til kurset (I skal blot gennemgå casen som den fremgår via den virtuelle mikroskopi - der skal ikke laves supplerende powerpointpræsentation). Præsentationen af cases vil ske løbende både dag 1 og dag 2 i forbindelse med relevante undervisningssessioner. 

Der vil blive serveret frokost, kaffe, te mv. i forbindelse med kurset.

Vi undervisere glæder os og ser frem til et par gode og gensidigt inspirerende dage sammen med jer.

 På vegne af alle undervisere

Mange hilsner

Anne-Vibeke Lænkholm

Diagnoseforslag fremsendes til delkursusleder:

Anne-Vibeke Lænkholm
overlæge, klinisk forskningslektor
Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital
Afsnit Slagelse
Ingemannsvej 18
4200 Slagelse
email: anlae@regionsjaelland.dk
_