Velkomst

Velkommen til det teoretiske specialespecifikke kursus i mammapatologi der afholdes tirsdag til onsdag d.2-3 april 2019 på Patologiafdelingen (kursuslokale, pavillonbygning 7), Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev.

Formålet med kurset er, at kursisten bibringes de i målbeskrivelsen beskrevne kompetencer indenfor mammapatologien. Dette omfatter den makroskopiske håndtering af operationspræparater, inkl. sentinel node diagnostik, mikroskopi af cytologiske og histologiske præparater, samt immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder. Kurset lægger i sin opbygning vægt på betydningen af det multidisciplinære teamarbejde i forbindelse med udredning, diagnostik og behandling.

I bedes gennemgå alle de præsenterede cases og fremsende diagnoseforslag og differentialdiagnostiske overvejelser til mig senest  d. 25.marts 2019.

Under fanen "Forberedelse" vil I se jeres navn angivet ud for 1 eller 2 af de oploadede cases. I bedes præsentere den/de pågældende cases til kurset (I skal blot gennemgå casen som den ses via den virtuelle mikroskopi - der skal ikke laves supplerende powerpointpræsentation). Præsentationen af cases vil ske løbende både dag 1 og dag 2 i forbindelse med relevante undervisningssessioner. 

Der vil blive serveret frokost, kaffe, te mv. i forbindelse med kurset.

Vi undervisere glæder os og ser frem til et par gode og gensidigt inspirerende dage sammen med jer.

Hvis i har kommentarer eller spørgsmål så kontakt mig

Mange hilsner

Eva Balslev

Diagnoseforslag fremsendes til delkursusleder:

Eva Balslev
overlæge
Patologiafdelingen, Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
email: eva.balslev@regionh.dk
_