Virtual microscopy

Case 1

55-årig kvinde med palpatorisk og mammografisk påvist atypisk proces i højre bryst.

.


Case 1

Immunhistokemisk farvning (IHC) for E-CADHERIN


Case 1

IHC / SMMS-1


Case 2

 

65-årig kvinde med mammografisk påviste mikroforkalkninger i venstre bryst over et 8 mm stort område. Fjernes som nålemarkeret lumpektomi.


Case 2

IHC  CK5/6


Case 2

IHC  P63


Case 3
53-årig kvinde med uskarpt afgrænset konsistensforøgelse i hø. bryst. Mammografi + UL viser 4 cm stor malignitetssuspekt proces. Makroskopisk 4 cm stor malign proces med uskarpt afgrænsede ”udløbere”.

Case 3

Immunhistokemisk farvning for E-Cadherin


Case 4
43-årig kvinde med 6 måneder varende uøm tumor i ve. bryst. Objektivt findes 1 x 1 x 1 cm stor mobil tumor, ikke umiddelbar suspekt. Makroskopisk er tumor 1,5 x 1,5 x 1 cm, hård, noget suspekt.

Case 5
57-årig kvinde, gennem ½ år generet af ømhed i hø. mamma. Mammografi har vist en stellat proces, der fjernes efter Franck-nåls markering. Makroskopisk ses ensartet kirtelvæv uden fokale forandringer.

Case 6
42-årig kvinde med måneder varende knude i hø. bryst. Mammografi viser fibroadenomatose, objektivt palperes ca. 3 cm stor, langstrakt fortætning. Makroskopisk findes ensartet kirtelvæv med et 7 mm stort, let granuleret område.

Case 6 SMMS-1
Immunhistokemisk farvning for SMMS-1

Case 6 CK14
Immunhistokemisk farvning for CK14

Case 7
62-årig kvinde med ca. 3 cm stor, palpabel tumor i hø. bryst fundet hos egen læge. Tumor er fast, lidt dårligt afgrænset. Makroskopisk findes 2,5 x 2 x 2 cm stor, malignitetssuspekt tumor.

Case 8
39-årig kvinde med tiltagende ømhed og tæthed i hø bryst. Ingen veldefineret tumor ved palpation. Patienten ammer. Mammografi viser suspekte mikroforkalkninger. Makroskopisk findes kirtelvævet grynet, uden sikker malignitetssuspicio, ingen fokale tumorer.

Case 8 SMMS-1
Immunhistokemisk farvning for SMMS-1

Case 8 CK14
Immunhistokemisk farvning for CK14

Case 9

47-årig kvinde med en palpatorisk uskarp afgrænset tumorproces i højre bryst. Mammografisk atypisk forandring. Der foretages lumpektomi.

.


Case 9

IHC CK14


Case 10

54-årig kvinde med palpatorisk konsistensøgning og mammografisk atypisk forandring i venstre bryst. Lumpektomi.  


Case 11

62-årig kvinde med mammografisk påvist malignitetssuspekt område i venstre bryst. Palpatorisk uskarpt afgrænset. Der foretages nålemarkeret lumpektomi.


Case 11

IHC CK14


Case 11

IHC SMMS-1


Case 12
56-årig kvinde med 4 måneder varende stikkende smerter i ve. mamma. Mammografisk er påvist malignitetssuspekt tumor, der også kan palperes som en 2 cm i diameter stor, stærkt suspekt tumor. Tru-cut biopsi viser karcinom, hvorefter patienten lumpektomeres. Malignitetsgrad?

Case 13
47-årig kvinde med 4 x 5 cm stor, fri, mobil tumor i ve. mamma, der har været konstant i størrelse frem til ½ år før henvisningen, hvor den angiveligt er vokset kraftigt i forbindelse med hormonbehandling. Tumor er øm. Makroskopisk findes 7 x 6,5 x 5 cm stor, tilsyneladende kapselbeklædt tumor med lidt gelatinøs, fint lobuleret snitflade.

Case 14
28-årig kvinde henvises pga. voksende knude i hø. bryst. Palpatorisk findes en 1½ cm stor, lidt øm tumor, mammografisk foreneligt med et fibroadenom. Der laves finnålsaspirat.

Case 15
74-årig kvinde, der igennem nogle måneder har bemærket knude i øvre laterale kvadrant. Mammografisk findes en 2½ cm stor, malignitetssuspekt tumor, der også er palpabel, mobil. Der laves finnålsaspirat mhp. opfyldelse af tripletest.

Case 18

67- årig kvinde med screeningsdetekteret uskarpt afgrænset tumorprocess i venstre mamma. Billeddiagnostisk tumormål: 15 mm og klinisk og ultralydsmæssig ingen tegn på spredning til aksil. Der bliver foretaget lumpektomi og SN: Mikroskopisk tumormål: 22 mm, resektionsrande ikke frie, positiv SN.

Giv diagnoseforslag samt evt malignitetsgradering.


Case 18

Immunhistokemisk undersøgelse for E-Cadherin som supplement til diagnosen.


Case 19

48-årig kvinde med en 35 mm stor palpatorisk og mammografisk malign tumor i venstre bryst. Får foretaget lumpektomi.


Case 19

IHC CK5/6


Case 19

IHC CK14